T O W A R Z Y S T W O
P A M I Ę C I
P O W S T A N I A
W I E L K O P O L S K I E G O

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 Koło Żnin

o nas

Czym się zajmujemy?

krzewieniem wiedzy i kultywowaniem pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego

krzewieniem wiedzy i kultywowaniem pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego

Prezes

Jacek Pietraszko