T O W A R Z Y S T W O
P A M I Ę C I
P O W S T A N I A
W I E L K O P O L S K I E G O

Podsumowali ostatnie 4 lata.

3 marca 2019

28.02.2019 roku  w siedzibie Żnińskiego Towarzystwa Kultury odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Żninie. Podczas spotkania Prezes  Jacek Pietraszo podsumował 4-letni okres działalności  Towarzystwa, a następnie wyznaczył  nowe kierunki działań jednostki na kolejną kadencję. Podczas zebrania dokonano także wyboru nowego Zarządu Towarzystwa. (Prezes: Jacek Pietraszko, Wiceprezes: Mirosław Pilarski, Sekretarz: Łukasz Naliwajski) oraz delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW   (Jacek Pietraszko, Zbigniew Zwierzykowski, Mirosław Pilarski, Łukasz Naliwajski).